Projektové dny

,, Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, ale z velké knihy přírody, od nebes i Země, od dubů i buků... "
J. A. Komenský

Co jsou to projektové dny?

Dvakrát týdně (úterý a čtvrtek)probíhá tzv. projektové vyučování. Děti pracují ve skupinách nebo individuálně na daném tématu. Výuka probíhá převážně v terénu, ve čtvrtek se děti věnují badatelským aktivitám  v lese (tzv. BOV) a na zahradě, v úterý historickým, uměleckým, sportovním tématům. Jezdíme na různé exkurze, výstavy a výlety. Vedeme si deník a badatelské protokoly.

V rámci historických témat se děti postupně seznamují se zajímavostmi historického centra Prahy. Starší děti mají celoroční projekt ,,Historie na vlastní kůži", mladší děti vycházky spojené s pověstmi a zajímavostmi (Vyšehrad, Praha stověžatá, Golem apod.)

Pro koho jsou určeny?

Pro děti, které navštěvují program komunitní školy každodenně, ale také pro domácoškoláky, kteří se učí s rodiči doma. Dle domluvy je možné se zúčastnit i jednorázově společného programu.

Kde probíhají?

Součástí projektových dnů jsou především výpravy do Ďáblického háje a aktivity přímo na zahradě. Projektové dny zahrnují i zajímavé exkurze do okolí (Praha 8) nebo i výpravy do vzdálenějších lokalit mimo Prahu, případně návštěvy výstav a sportovišť v centru Prahy.

Proč se učit venku?

Učení venku přináší dětem volnost i možnost pohybu, touhu po objevování a zkoumání i mnoho podnětů pro rozvoj tvořivosti a smyslů. Vede nás to k respektu k přírodě a nutí děti v nejlepším slova smyslu k improvizaci i větší všímavosti.