Pro zájemce o docházku

Školní rok 2021/22 a 22/23

Děkujeme všem za zájem o naši komunitní školu. Pro příští školní rok 2021/22 už máme bohužel kapacitu naplněnou. 

Rádi bychom si zachovali rodinnou atmosféru a komunitní charakter. 

Rodiče a děti zveme na  akce a setkání našeho občanského spolku  Potichounku - více najdete na www.potichounku.cz (nyní běží online)

Zájemci o docházku v dalším školním roce 2022/23 se můžou hlásit na email: ticha.pavka@seznam.cz

Organizovaný den otevřených dveří vzhledem k epidemiologické situaci i našemu komornímu charakteru neplánujeme, návštěva a účast dětí na programu bude případně možná po dohodě a dle situace.

Jaké děti hledáme?

Při přijímání nových dětí dáváme přednost sourozencům, je pro nás také důležité, aby děti bydlely co nejblíže školy (Praha 8 a okolí).

Primárně však hledáme děti, které

  • jsou zvyklé chodit do přírody a jsou jim blízké aktivity venku
  • nemají problém fungovat v kolektivu více dětí a jsou samostatné v sebeobsluze
  • jsou kreativní, rády tvoří a objevují, nebojí se překonávat překážky a respektují společná pravidla

Co je důležité vědět? Pro zájemce na jaře organizujeme seznamovací půldenní program v lese s rodiči. Také chceme, aby si děti s námi vyzkoušely 1 týden školního režimu. Způsob a forma fungování naší komunitní školy nemusí totiž automaticky všem dětem vyhovovat, i když by si to rodiče přáli. Pro některé děti může být například obtížný a náročný přechod do věkově smíšené skupiny se staršími kamarády, případně dětem nemusí vyhovovat jiné formy učení, nastavená pravidla, komunikace s průvodci  nebo aktivní pobyt v lese za každého počasí apod..... Všechny tyto faktory je potřeba promyslet a vyzkoušet, zda je pro Vaše dítě naše škola vhodná.

Jaké rodiny do komunity rádi přijmeme?

  • rodiny, které souzní s myšlenkou naší komunitní školy, jejími principy a sdílí stejné hodnoty
  • rodiny, které vnímají, že vytváření společenství a všestranný rozvoj dětí je velmi důležité
  • rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí a chtějí se na jejich rozvoji spolupodílet
  • aktivní rodiny, které mají chuť zapojit se do aktivit i chodu školy 
  • rodiny, které vedou svoje děti k respektu k druhým lidem i k přírodě 

Co by si  měli rodiče předem promyslet?Zda jsou ochotni převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí a podílet se na něm. Děti potřebují motivující domácí prostředí  a někdy i zcela konkrétní pomoc, aby mohly dotáhnout některé projekty do konce, případně je nutné doma probrat či procvičit nějaké učivo. Rodiče také doprovází děti na přezkoušení do ZŠ, kde jsou děti zapsané(1x za půl roku). Přezkušování si rodiče domlouvají individuálně.

Finální podoba portfolia a podkladů pro přezkoušení vyplývá ze spolupráce rodičů a pedagogů/průvodců a liší se podle požadavků konkrétní školy nebo přezkušujícího.

V úvodu je také třeba absolvovat návštěvu pedagogicko-psych.poradny pro získání žádosti o individuální vzdělávání a řádný zápis na ZŠ.

S kontakty na přezkušující nebo garanty DV Vám rádi poradíme.