Pro zájemce o docházku

PRO ZÁJEMCE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25 plánujeme informační schůzku v září. Termín bude zveřejněn v polovině června.

Zájemci mohou vyplnit kontaktní formulář níže. Do zprávy uvádějte jméno dítěte a do jakého ročníku dítě bude nastupovat.

Jaké děti hledáme?

Při přijímání nových dětí dáváme přednost sourozencům, je pro nás také důležité, aby děti bydlely co nejblíže školy (Praha 8 a okolí).

Primárně však hledáme děti, které

  • jsou zvyklé chodit do přírody a jsou jim blízké aktivity venku
  • nemají problém fungovat v kolektivu více dětí a jsou samostatné v sebeobsluze
  • jsou kreativní, rády tvoří a objevují, nebojí se překonávat překážky a respektují společná pravidla

Co je důležité vědět? Pro zájemce  organizujeme seznamovací půldenní program v lese s rodiči a také nabízíme možnost přijít se k nám nezávazně podívat. Dále chceme, aby si děti s námi vyzkoušely minimálně 3 - 5 dní školního režimu. Způsob a forma fungování naší komunitní školy nemusí totiž automaticky všem dětem vyhovovat, i když  si to rodiče často přejí. Pro některé děti může být například obtížný a náročný přechod do věkově smíšené skupiny se staršími kamarády, všem dětem nemusí vyhovovat jiné formy učení, nastavená pravidla, komunikace s průvodci, nutnost aktivně se zapojovat do dění i vlastního procesu učení , nebo téměř každodenní pobyt v lese za každého počasí apod..... Všechny tyto faktory je potřeba promyslet a vyzkoušet, zda je pro Vaše dítě naše škola vhodná.

Jaké rodiny do komunity rádi přijmeme?

  • rodiny, které souzní s myšlenkou naší komunitní školy, jejími principy a sdílí stejné hodnoty
  • rodiny, které vnímají, že vytváření společenství a všestranný rozvoj dětí je velmi důležitý
  • rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí a chtějí se na jejich rozvoji podílet
  • aktivní rodiny, které mají chuť zapojit se do aktivit i chodu školy a vytvářet s námi společenství
  • rodiny, které vedou svoje děti k respektu k druhým lidem i k přírodě 

Co by si  měli rodiče předem promyslet ?Zda jsou ochotni převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí a podílet se na něm. Děti potřebují motivující domácí prostředí  a někdy i zcela konkrétní pomoc, aby mohly dotáhnout některé projekty do konce, případně je nutné doma probrat či procvičit nějaké učivo (u mladších např. pravidelné čtení a psaní, u starších pomoc s přípravou referátů, vedení nějakých dílen, deníků apod,)

 Rodiče také doprovází děti na přezkoušení, (1x za půl roku). Přezkušování si rodiče domlouvají individuálně nebo se účastní společného přezkoušení u nás ve škole.

Finální podoba portfolia a podkladů pro přezkoušení vyplývá ze spolupráce rodičů a pedagogů/průvodců a liší se podle požadavků konkrétní školy nebo přezkušujícího.

V úvodu je také třeba absolvovat návštěvu pedagogicko-psych. poradny pro získání žádosti o individuální vzdělávání a řádný zápis na ZŠ.

S kontakty na přezkušující nebo garanty DV Vám rádi poradíme.