Pro zájemce o docházku

Školní rok 2021/22 a 22/23

Děkujeme všem za zájem o naši komunitní školu. Pro příští školní rok 2021/22 už máme bohužel kapacitu naplněnou. 

Rádi bychom si zachovali rodinnou atmosféru a komunitní charakter. 

Rodiče a děti zveme na  akce a setkání našeho občanského spolku  Potichounku - více najdete na www.potichounku.cz (nyní běží online)

Zájemci o docházku v dalším školním roce 2022/23 se můžou hlásit na email: ticha.pavka@seznam.cz

Organizovaný den otevřených dveří vzhledem k epidemiologické situaci i našemu komornímu charakteru neplánujeme, návštěva a účast dětí na programu bude případně možné po dohodě.

Jaké děti hledáme?

Při přijímání nových dětí dáváme přednost sourozencům, je pro nás také důležité, aby děti bydlely co nejblíže školy (Praha 8 a okolí).

Primárně však hledáme děti, které

  • jsou zvyklé chodit do přírody a jsou jim blízké aktivity venku
  • nemají problém fungovat v kolektivu více dětí a jsou samostatné v sebeobsluze
  • jsou kreativní, rády tvoří a objevují, nebojí se překonávat překážky a respektují společná pravidla

Jaké rodiny do komunity rádi přijmeme?

  • rodiny, které souzní s myšlenkou naší komunitní školy, jejími principy a sdílí stejné hodnoty
  • rodiny, které vnímají, že vytváření společenství a rozvoj dětí je velmi důležitá součást jejich života 
  • rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí a chtějí se na jejich rozvoji spolupodílet
  • aktivní rodiny, které mají chuť zapojit se do aktivit i chodu školy 
  • rodiny, které vedou svoje děti k respektu k druhým lidem