Pro zájemce o docházku

Školní rok 22/23

Děkujeme za váš zájem, nyní už máme kapacitu pro nový školní rok 2022/23 naplněnou.

Můžou se k nám ale dle domluvy přidat pravidelně i nepravidelně zájemci o projektové dny, zejména z 2.- 5.ročníku.

Školní rok 23/24

Pro další zájemce o docházku do 1.ročníku ve školním roce 2023/24 plánujeme dny otevřených vrátek s možností návštěvy během dubna a května.

V září a říjnu pak budou probíhat informační schůzky pro rodiče.

Kontaktovat nás můžete na emailu:

ticha.pavka@seznam.cz

Jaké děti hledáme?

Při přijímání nových dětí dáváme přednost sourozencům, je pro nás také důležité, aby děti bydlely co nejblíže školy (Praha 8 a okolí).

Primárně však hledáme děti, které

  • jsou zvyklé chodit do přírody a jsou jim blízké aktivity venku
  • nemají problém fungovat v kolektivu více dětí a jsou samostatné v sebeobsluze
  • jsou kreativní, rády tvoří a objevují, nebojí se překonávat překážky a respektují společná pravidla

Co je důležité vědět? Pro zájemce  organizujeme seznamovací půldenní program v lese s rodiči. Také chceme, aby si děti s námi vyzkoušely minimálně 1 den školního režimu. Způsob a forma fungování naší komunitní školy nemusí totiž automaticky všem dětem vyhovovat, i když  si to rodiče často přejí. Pro některé děti může být například obtížný a náročný přechod do věkově smíšené skupiny se staršími kamarády, všem dětem nemusí vyhovovat jiné formy učení, nastavená pravidla, komunikace s průvodci  nebo aktivní pobyt v lese za každého počasí apod..... Všechny tyto faktory je potřeba promyslet a vyzkoušet, zda je pro Vaše dítě naše škola vhodná.

Jaké rodiny do komunity rádi přijmeme?

  • rodiny, které souzní s myšlenkou naší komunitní školy, jejími principy a sdílí stejné hodnoty
  • rodiny, které vnímají, že vytváření společenství a všestranný rozvoj dětí je velmi důležité
  • rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí a chtějí se na jejich rozvoji spolupodílet
  • aktivní rodiny, které mají chuť zapojit se do aktivit i chodu školy 
  • rodiny, které vedou svoje děti k respektu k druhým lidem i k přírodě 

Co by si  měli rodiče předem promyslet ?Zda jsou ochotni převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí a podílet se na něm. Děti potřebují motivující domácí prostředí  a někdy i zcela konkrétní pomoc, aby mohly dotáhnout některé projekty do konce, případně je nutné doma probrat či procvičit nějaké učivo. Rodiče také doprovází děti na přezkoušení do ZŠ, kde jsou děti zapsané(1x za půl roku). Přezkušování si rodiče domlouvají individuálně nebo se účastní společného přezkoušení u nás ve škole.

Finální podoba portfolia a podkladů pro přezkoušení vyplývá ze spolupráce rodičů a pedagogů/průvodců a liší se podle požadavků konkrétní školy nebo přezkušujícího.

V úvodu je také třeba absolvovat návštěvu pedagogicko-psych. poradny pro získání žádosti o individuální vzdělávání a řádný zápis na ZŠ.

S kontakty na přezkušující nebo garanty DV Vám rádi poradíme.