Pro zájemce o docházku

ZÁJEMCE o ŠKOLNÍ ROK 2024/25 již nyní nepřijímáme, přijímací proces byl uzavřen.

Zájemci pro školní rok 2025/26 se můžou přijít podívat na Den otevřených dveří - 23.4. od 9 - 12hod nebo v podzimním termínu, který bude vypsán.

V případě zájmu vyplňte prosím formulář. Do zprávy uveďte jméno dítěte a telefonický kontakt. Děkujeme.

Těšíme se na setkání.

Pavla Tichá

Jaké děti hledáme?

Při přijímání nových dětí dáváme přednost sourozencům, je pro nás také důležité, aby děti bydlely co nejblíže školy (Praha 8 a okolí).

Primárně však hledáme děti, které

  • jsou zvyklé chodit do přírody a jsou jim blízké aktivity venku
  • nemají problém fungovat v kolektivu více dětí a jsou samostatné v sebeobsluze
  • jsou kreativní, rády tvoří a objevují, nebojí se překonávat překážky a respektují společná pravidla

Jaké rodiny do komunity rádi přijmeme?

  • rodiny, které souzní s myšlenkou naší komunitní školy, jejími principy a sdílí stejné hodnoty
  • rodiny, které vnímají, že vytváření společenství a všestranný rozvoj dětí je velmi důležitý
  • rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání svých dětí a chtějí se na jejich rozvoji podílet
  • aktivní rodiny, které mají chuť zapojit se do aktivit i chodu školy a vytvářet s námi společenství
  • rodiny, které vedou svoje děti k respektu k druhým lidem i k přírodě 

Co by si  měli rodiče předem promyslet ?Zda jsou ochotni převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí a podílet se na něm. Děti potřebují motivující domácí prostředí  a někdy i zcela konkrétní pomoc, aby mohly dotáhnout některé projekty do konce, případně je nutné doma probrat či procvičit nějaké učivo (u mladších např. pravidelné čtení a psaní, u starších pomoc s přípravou referátů, vedení nějakých dílen, deníků apod,)

 Rodiče také doprovází děti na přezkoušení, (1x za půl roku). Přezkušování si rodiče domlouvají individuálně nebo se účastní společného přezkoušení u nás ve škole.

Finální podoba portfolia a podkladů pro přezkoušení vyplývá ze spolupráce rodičů a pedagogů/průvodců a liší se podle požadavků konkrétní školy nebo přezkušujícího.

V úvodu je také třeba absolvovat návštěvu pedagogicko-psych. poradny pro získání žádosti o individuální vzdělávání a řádný zápis na ZŠ.

S kontakty na přezkušující nebo garanty DV Vám rádi poradíme.

Co je důležité vědět?   Zájemcům nabízíme den otevřených dveří a také možnost přijít se k nám nezávazně podívat během dopolední výuky. Dále chceme, aby si děti s námi vyzkoušely minimálně 2 - 3 zkušební dny. Způsob a forma fungování naší komunitní školy nemusí totiž automaticky všem dětem vyhovovat, i když  si to rodiče často přejí. Pro některé děti může být například obtížný a náročný přechod do věkově smíšené skupiny se staršími kamarády, všem dětem nemusí vyhovovat jiné formy učení, nastavená pravidla, komunikace s průvodci, nutnost aktivně se zapojovat do dění i vlastního procesu učení , nebo téměř každodenní pobyt v lese za každého počasí apod..... Všechny tyto faktory je potřeba promyslet a vyzkoušet, zda je pro Vaše dítě naše škola vhodná.