Nejčastější dotazy


Dostávají děti známky?

Děti nebudou hodnoceny známkami, protože tento způsob hodnocení považuji za neefektivní a vytvářející zbytečný stres i soutěživost mezi dětmi. Povedu děti k vlastnímu hodnocení a rodiče budu o průběhu vzdělávání průběžně informovat. Hodnoceny budou děti pouze u pololetního přezkoušení. 

Je součástí výuky i výuka cizích jazyků?

Ano, anglický jazyk je zařazen do výukového bloku 2x týdně formou konverzace, poslechu i her.

Jedenkrát měsíčně probíhá English day s nějakým konkrétním tématem..

Jak to bude s domácími úkoly?

Děti budou dostávat pouze krátké domácí úkoly odpovídající jejich věku, dle potřeby a situace. V první třídě například považuji za důležité každodenní 10 minutové čtení a psaní.

Mým cílem není, aby děti trávitĺy celé hodiny  dopisováním úkolů, které se ve škole nestihnou.

Jak to je se sportovními aktivitami?

V rámci programu mají děti dostatek pohybu venku na zahradě a v lese. Některé sportovní aktivity budou realizovány v rámci projektových dní. Využíváme možnosti v blízkém okolí - kluziště v Ládví, hřiště v okolí, Ďáblický háj, beach klub Ládví, aj.