Nejčastější dotazy


Dostávají děti známky?

Děti nejsou hodnoceny známkami, protože tento způsob hodnocení považujeme za neefektivní a vytvářející zbytečný stres i soutěživost mezi dětmi. Vedeme děti také k vlastnímu hodnocení a rodiče jsou o průběhu vzdělávání průběžně informováni. Děti dostávají 2x ročně slovní hodnocení.

Ze školy, kde jsou děti zapsány, dostávají ,,oficiální" státní vysvědčení. 

Je součástí výuky i výuka cizích jazyků?

Ano, anglický jazyk je zařazen do výukového bloku pravidelně 1x týdně. 

Jedenkrát-dvakrát měsíčně probíhá English day s nějakým konkrétním tématem formou činnostního učení a her.

Jak to bude s domácími úkoly?

Děti budou dostávat pouze krátké domácí úkoly odpovídající jejich věku, dle potřeby a situace. V první třídě například považujeme za důležité každodenní 10 minutové čtení a psaní.

Starší děti(3.-5.ročník) připravují doma referáty, pracují samostatně na některých projektech nebo dostávají zadání z pracovních sešitů dle potřeby.

Jak to je se sportovními aktivitami?

V rámci programu mají děti dostatek pohybu venku na zahradě a v lese. Některé sportovní aktivity jsou realizovány v rámci projektových dní. Využíváme možnosti v blízkém okolí - v zimě opakovaně kluziště v Ládví, v létě hřiště i beach klub a tělocvičnu.