Základní praktické informace

Nejsme základní školou zapsanou v rejstříku MŠMT. Jsme skupinka dětí - domškoláků od 1. - 5.třídy, které vedou lektoři. Docházka může být každodenní nebo navštěvujeme tzv.projektové dny a učíme se s rodiči doma. Zázemí máme v Praze Chabrech, nedaleko od Ďáblického háje.

Lektoři

Program zajišťují zkušení lektoři - pedagogové, kteří vedou výuku tak, aby naplňovala požadované výstupy vzdělávacího programu pro ZŠ. Předpokládá se však větší míra spolupráce rodičů.

Více o nás zde

Projektové dny

Dvakrát týdně se děti věnují tematickým projektům, které spojují jednotlivé předměty v celek. Projektové vyučování probíhá většinou v terénu nebo mimo prostory školy.

Projektových dnů se mohou účastnit také děti, které se vzdělávají doma se svými rodiči.

Školní docházka

Děti jsou zapsány do klasické ZŠ a jsou zde vedeny jako žáci v tzv. individuálním vzdělávání (žádáte si zde o IVZ). Výuku v komunitní škole zajišťuje lektorka, rodiče hradí školné a podílejí se také na domácí přípravě. Přezkušování na ZŠ probíhá 2x ročně. 


Stravování

Obědy odebíráme z restaurace Inspirace - www.bistroinspirace.cz, která vaří ze zdravých surovin bez glutamátů a chemie,

Cena oběda je 62Kč - výběr z masových i vegetariánských jídel.

Některé projektové dny (úterý nebo čtvrtek) si nosíme vlastní oběd s sebou.