Proč komunitní vzdělávání?

Malý kolektiv dětí od 1. - 5.třídy, ve kterém se mohou rozvíjet a objevovat své okolí ve spojení s přírodou.

Věkově smíšená skupina, kde se děti učí také jeden od druhého.

Hra, pohyb a volnost je přirozenou součástí procesu vzdělávání. Rodinná atmosféra, osobní přístup. Škola otevřená rodičům, kteří se podílejí na jejím chodu.

Lektoři

Program zajišťují zkušení lektoři, kteří vedou výuku tak, aby naplňovala požadované výstupy vzdělávacího programu pro ZŠ. Předpokládá se však větší míra spolupráce rodičů.

Více o nás zde


Projektové dny

Dvakrát týdně se děti budou věnovat tematickým projektům, které spojují jednotlivé předměty v celek. Projektové vyučování probíhá většinou v terénu nebo mimo prostory školy.

Projektových dnů se mohou účastnit také děti, které se vzdělávají doma se svými rodiči.


Základní informace

Děti jsou zapsány do klasické ZŠ a jsou zde vedeny jako žáci v tzv. domácím vzdělávání. Výuku v komunitní škole zajišťuje lektorka, rodiče hradí školné a podílejí se také na domácí přípravě. Přezkušování na ZŠ probíhá 2x ročně.