Náš tým


Mgr.Pavla Tichá

Zakladatelka, koordinátorka a průvodkyně komunitní školy

Jsem vystudovaná pedagožka pro 1.stupeň ZŠ se zaměřením na Hv, mám 14 let praxe, jsem spoluzakladatelka občanského spolku Potichounku, který se věnuje nejen uměleckým projektům již více jak 12let. (www.potichounku.cz). V rámci tohoto spolku jsem garantem dětského klubu ARTuž, který pořádá výlety, bojovky a pokladovky a jiné volnočasové aktivity. Učila jsem na fakultní základní škole ZŠ sv.Voršily v Praze a na soukromé škole Německo-českého porozumění T.Manna v Kobylisích.

Absolvovala jsem kurz kritického myšlení, filosofie pro děti, genetickou metodu čtení, matematika podle prof.Hejného mi připadá zábavná a zajímavá, mám ráda knížky, přírodu a ráda dětem vymýšlím nejrůznější dobrodružné hry v terénu. Těší mě, když jsou děti kreativní a tvořivé.

Průběžně se dále vzdělávám a absolvuji různé zajímavé kurzy i semináře, zejména v enviromentální a umělecké oblasti. Učení venku mi přináší radost i svobodu, příroda mě inspiruje. Ráda využívám materiály a nápady z webu www.ucimesevenku.cz

Jsem také akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Mám dva dospívající syny.


Bc. Ondřej Tichý

Průvodce a lektor hudebních programů

Mnoho let se věnuji uměleckým projektům, hudebním workshopům a prožitkové pedagogice i individuální výuce. Realizuji programy pro školní kolektivy různých věkových skupin. Jsem zakladatelem občanského spolku Potichounku. Mám více jak 20 let praxe práce s dětmi. 

V naší komunitní škole připravuji hudební a sportovní programy, rukodělné i outdoorové aktivity.

Nyní úspěšně spolupracuji s Českou filharmonií v rámci projektu Hudba do škol, vypracoval vlastní koncept ,,Hudbou k sobě", který pomáhá nejen dětem, ale i dospělým a pedagogům. Do tohoto projektu se naše komunitní škola úspěšně zapojila.

Jsem také varhaník a regenschori na kůru u sv. Václava v Bohnicích.

Více na webu: https://www.ondrejtichy.eu


Mgr.Pavla Přibylová  

asistentka a průvodkyně projektových dnů
Jsem vděčná máma dvou dcer, díky nimž jsem s konečnou platností zjistila, že moje místo není v advokátní kanceláři, a to i přesto, že jsem právo vystudovala a pět let mě tato profese živila. Nikdy mi však nepřinášela opravdovou radost, naplnění a především hlubší smysl. Díky vlastním dětem jsem si uvědomila, že mě baví se dětmi obklopovat, učit se s nimi a učit se od nich.

Jsem zastáncem jakýchkoliv způsobů výuky, které na rozdíl od tradičního vzdělávacího systému v ČR kladou důraz na udržení vnitřní motivace dítěte k učení. Líbí se mi, když děti mají možnost se učit prožitkem a formou vlastních projektů a považuji za důležité, aby byl dětem v rámci vzdělávání vytvářen prostor pro rozvoj jejich sociálních kompetencí a vnitřních kvalit osobnosti.

Absolvovala jsem vzdělávací kurz na pozici asistenta pedagoga a dále jsem absolventkou kurzů "Respektovat a být respektován", "Nenásilná komunikace" a metodicko-zážitkového kurzu "ZaHRAda", zaměřeného na výchovu ke ctnostem u dětí ve věku 4-10 let. Jde o ucelený koncept, který lze aplikovat prostřednictvím zážitkové pedagogiky v jakémkoliv dětském kolektivu.(www.vychovakectnostem.cz).

Miluju přírodu, ve které hledám a nacházím zdroj energie i zklidnění, sport, zejména běhání, běžky, meditaci venku a tanec (především zouk, salsu a bachatu).


Adam Tichý 

Asistent  a průvodce lesní družiny

Jsem studentem gymnázia Přírodní škola a absolventem akreditovaného kurzu salesiánského animátora a vedoucího zotavovacích akcí. Mám rád přírodu a les, střílení z luku, hru na kytaru.

Ve své profilové práci jsem se zaměřil na enviromentální programy, které jsem také prakticky vyzkoušel v naší komunitní škole.

Materiály pro inspiraci najdete ZDE