Náš týmMgr.Pavla Tichá

Zakladatelka Dobromysli, koordinátorka a průvodkyně komunitní školy

Jsem vystudovaná pedagožka pro 1.stupeň ZŠ se zaměřením na hudební výchovu, mám 15 let pedagogické praxe, jsem také spoluzakladatelka občanského spolku Potichounku, který se věnuje uměleckým projektům a rozvoji rodin i občanské společnosti (www.potichounku.cz). Učila jsem na fakultní základní škole ZŠ sv.Voršily v Praze a na soukromé škole Německo-českého porozumění T.Manna v Kobylisích.

Absolvovala jsem kurz kritického myšlení, filosofie pro děti, genetickou metodu čtení, matematika podle prof. Hejného mi připadá zábavná a zajímavá, mám ráda knížky, přírodu a ráda dětem vymýšlím nejrůznější dobrodružné hry v terénu. Těší mě, když jsou děti kreativní a tvořivé.

Průběžně se dále vzdělávám a absolvuji různé zajímavé kurzy i semináře, zejména v enviromentální a umělecké oblasti. Učení venku mi přináší radost i svobodu, příroda mě inspiruje. Ráda využívám materiály a nápady z webu www.ucimesevenku.cz

Jsem také akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Máme dva dospělé syny, které vedeme ke kreativitě, zodpovědnosti i samostatnosti.

Ve škole mě najdete každý den. Bc. Marta Veselá

Průvodkyně výukových a badatelských dnů a lesní družiny

Vystudovala jsem pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci. Již od školy se ovšem věnuji převážně environmentální výchově, která mi při studiu učarovala. Pracovala jsem ve střediscích ekologické výchovy Český ráj, Čmelák, Tereza a Toulcův dvůr. V posledních letech spolupracuji s organizací Spora, které pomáhám při evaluacích dlouhodobých projektů. 

Baví mě také vzdělávání pedagogů a lektorů v podobě workshopů, seminářů, webinářů či specializovaných studií. Jsem ráda, když se sejde inspirativní otevřená skupina a v závěru všichni odcházíme s novou energií a inspirací do praxe.

Absolvovala jsem kurz kritického myšlení, lektorskou akademii a další drobné kurzy zaměřené především na environmentální výchovu, pedagogiku a chov zvířat. Protože je mou velkou láskou divadlo, snažím se ve své praxi čerpat i z kurzů hereckých, režijních a dramaturgických.

Při práci s dětmi využívám zkušenostního učení, baví mě společně s dětmi přicházet na to, jak věci fungují. Mám blízko k prožitkové pedagogice, badatelsky orientované výuce, projektové výuce a místně zakotvenému učení.      


Bc. Ondřej Tichý

Spoluzakladatel, průvodce pátečních programů a lektor uměleckých i rukodělných aktivit, pečuje také o naše zázemí a zahradu

Mnoho let se věnuji uměleckým projektům, hudebním workshopům a prožitkové pedagogice i individuální výuce. Realizuji programy pro školní kolektivy různých věkových skupin. Jsem zakladatelem občanského spolku Potichounku. Mám více jak 20 let praxe práce s dětmi. 

V naší komunitní škole připravuji hudební a sportovní programy, rukodělné i outdoorové aktivity.

Nyní úspěšně spolupracuji s Českou filharmonií v rámci projektu Hudba do škol, vypracoval vlastní koncept ,,Hudbou k sobě", který pomáhá nejen dětem, ale i dospělým a pedagogům. Do tohoto projektu se naše komunitní škola úspěšně zapojila.

Jsem také varhaník a regenschori na kůru u sv. Václava v Bohnicích.

Více na webu: https://www.ondrejtichy.eu


Mgr.Pavla Přibylová  

Průvodkyně projektových dnů a anglického jazyka

Jsem vděčná máma dvou dcer, díky nimž jsem s konečnou platností zjistila, že moje místo není v advokátní kanceláři, a to i přesto, že jsem právo vystudovala a pět let mě tato profese živila. Nikdy mi však nepřinášela opravdovou radost, naplnění a především hlubší smysl. Díky vlastním dětem jsem si uvědomila, že mě baví se dětmi obklopovat, učit se s nimi a učit se od nich.

Jsem zastáncem jakýchkoliv způsobů výuky, které na rozdíl od tradičního vzdělávacího systému v ČR kladou důraz na udržení vnitřní motivace dítěte k učení. Líbí se mi, když děti mají možnost se učit prožitkem a formou vlastních projektů a považuji za důležité, aby byl dětem v rámci vzdělávání vytvářen prostor pro rozvoj jejich sociálních kompetencí a vnitřních kvalit osobnosti.

Absolvovala jsem vzdělávací kurz na pozici asistenta pedagoga a dále jsem absolventkou kurzů "Respektovat a být respektován", "Nenásilná komunikace" a metodicko-zážitkového kurzu "ZaHRAda", zaměřeného na výchovu ke ctnostem u dětí ve věku 4-10 let. Jde o ucelený koncept, který lze aplikovat prostřednictvím zážitkové pedagogiky v jakémkoliv dětském kolektivu (www.vychovakectnostem.cz).

Miluju přírodu, ve které hledám a nacházím zdroj energie i zklidnění, sport, zejména běhání, běžky, meditaci venku a tanec (především zouk, salsu a bachatu).


Adam Tichý 

Průvodce při akcích a výletech

Jsem absolventem gymnázia Přírodní škola a také akreditovaného kurzu salesiánského animátora a vedoucího zotavovacích akcí. Mám rád přírodu a les, střílení z luku, hru na kytaru. 

Ve své profilové práci jsem se zaměřil na enviromentální programy, které jsem také prakticky vyzkoušel v naší komunitní škole.

Moje materiály k lesní pedagogice pro inspiraci najdete ZDE


Tadeáš Tichý

Technický redaktor a grafická úprava školního časopisu i webových stránek.

Jsem studentem Průmyslové školy stavební J. Gočára v Praze. Od malička jsem rád kreslil a bavilo mě tvoření. Spolupracuji na několika projektech tvorbou webových stránek, propagační grafiky a designu. Mým koníčkem je fotografování, kreslení a designe obecně.