Principy školy

Objevovat kouzlo přírody i umění

Objevovat a pozorovat změny v přírodě i její krásu, žít v souladu s ní.

Objevovat umění i radost z tvoření, nacházet jedinečnost míst a kulturního dědictví.

Škola bude mít možnost využívat zahradu, kde se děti budou moci prakticky podílet na jejím chodu. Blízkost lesa je také výhodou pro všechny outdoorové aktivity. Nedílnou součástí výuky budou i umělecké aktivity a projekty.


Vytvářet společenství

Vytvářet společenství, které společně roste a podílí se na životě v Kobylisích i Chabrech.

Smysluplné projekty a aktivity, které mají další přesah mimo školu, formou navázání kontaktu s dalšími sociálními skupinami(senioři, předškoláci, rodiče, handicapovaní).

Pomáhat si růst

Pomáhat si překonávat překážky, poznávat jeden druhého - co nás spojuje i v čem jsme odlišní.

Učit se být tolerantní k druhým a ze svých chyb se poučit.

Naučit se vnímat pravidla, která jsou pro společné soužití tolik důležitá.