Principy školy

Malý kolektiv dětí od 1. - 5.třídy, ve kterém se mohou rozvíjet a objevovat své okolí ve spojení s přírodou. Věkově smíšená skupina, kde se děti učí také jeden od druhého. Hra, pohyb a volnost je přirozenou součástí procesu vzdělávání. Rodinná atmosféra, osobní přístup. Škola otevřená rodičům, kteří se podílejí na jejím chodu.

Jaký je náš cíl?

Objevovat společně kouzlo přírody i umění

Objevovat a pozorovat změny v přírodě i její krásu, žít v souladu s ní.

Objevovat umění i nacházet radost z tvoření, nacházet jedinečnost míst a kulturního dědictví.

Děti využívají přilehlou zahradu a prakticky se budou moci podílet na jejím chodu. Blízkost lesa je také výhodou pro všechny outdoorové aktivity. Nedílnou součástí výuky jsou i umělecké aktivity a projekty.

Vytvářet společenství

Chceme vytvářet společenství, které společně roste a podílí se na životě v Kobylisích i Chabrech.

Připravujeme smysluplné projekty a aktivity, které mají další přesah mimo školu, např. i formou navázání kontaktu s dalšími sociálními skupinami(senioři, předškoláci, rodiče, handicapovaní).

Pomáhat si růst

Pomáhat si překonávat překážky, poznávat jeden druhého - co nás spojuje i v čem jsme odlišní.

Učit se být tolerantní k druhým a ze svých chyb se poučit.

Naučit se vnímat pravidla, která jsou pro společné soužití důležitá.


Jaké hodnoty a principy jsou pro naši práci důležité?

  • prožitkové učení a intuitivní pedagogika
  • učení venku a skrze činnosti a rozmanité pomůcky; názorné učení, kde děti jsou aktivními účastníky učebního procesu
  • hodnotová výchova (křesťanské hodnoty, výchova ke ctnostem) a demokratické principy (řešení konfliktů, rozhodování, kooperace aj.)
  • všestranný rozvoj každého dítěte (nejen intelekt, ale také dovednosti, schopnosti, soft skills i fyzická odolnost) a osobní přístup (podpora silných stránek i talentu, otevřená a rovnocenná komunikace s dětmi)
  • učení skrze umění, rozvoj tvořivosti i originality
  • badatelská výuka a enviromentální vzdělávání