Kalendář akcí

BŘEZEN 

 • 7.3. – RYSI - sportovní program – BADMINTON v Letňanech / VLČATA – pražská Eiffelovka – výprava na Petřín program venku 

 • 14.3. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE – RYSI – masky (Pavla P.)/ VLČATA - otisky a odlitky ze sádry s Dianou 
 • 21.3. – ÚKLID Ďáblického háje a okolí školy + třídění odpadu a recyklace – všichni 

 • 28.3. – SCHOLA LUDUS - Jan Ámos Komenský – program k jeho výročí ve škole a okolí – VŠICHNI, oběd ve škole
 • Badatelské dny – téma na měsíc: lidské tělo
 • Akce pro rodiče a děti:

  • 23. 3. PODVEČER PRO RODIČE od 17.30 tentokrát na téma Domácí vzdělávání a komunitní školy, o své 30leté zkušenosti se podělí Judita Kapicová – prosíme přihlaste se na podvečer do pátku 17.března, akce se bude konat při účasti minimálně 7 zájemců, děkujeme
  • 31. 3. Noc s Andersenem pro děti – Co by se stalo kdyby….odpolední čtení, vyrábění, vyprávění i hry v domečku i v lese s možností nocování pro mladší děti (6-8let) nejen ze školy - celorepubliková akce dětských knihoven – u nás letos nad knihami Daisy Mrázkové     Další plánované akce: 
 • DUBEN:
 • 4.4. Klubové setkání v EDU pro zájemce - Rudolfinum od 16.30hod
 • 11.4. Podvečer s hudbou a knihami na Sedmičce (knihovna Prahy7)
 • 13.4. Závěrečné setkání škol v projektu "Hudbou sobě" - Rudolfinum(některé děti jako hosté) - dopoledne
 • 20.4. dopoledne - Sázení rostlin a umisťování budek na patronátním místě(všichni + zájemci z řad rodičů)
 • 21. + 22.4. - rysi - výzkum na Lipně (příprava na Badatelskou konferenci) s Martou
 • 25.4. program ČF ,,Radosti a strasti pana Dvořáka" v Rudolfinu(rysi)
 • KVĚTEN
 • 11.5. PODVEČER PRO RODIČE - hodnotová výchova - koncept Výchova ke ctnostem, jak pracujeme s kartami ctností, od 16.30hod, vede Pavla Přibylová a Pavla Tichá
 • 16.5. - 19.5. škola v přírodě - fara Sudějov - všechny děti
 • 25.+ 26.5. (čt + pá) badatelská konference (někteří rysi) - Přírodovědecká fakulta UKÚNOR 
- projektové dny
• 14.2. BRUSLENÍ V LÁDVÍ – sportovní program všichni – oběd ve škole 
• 21.1. vlčata – výtvarné dopoledne s Pavlou T./rysi - program s Alenou Zetkovou(bude upřesněno) - oběd ve škole
• 28.2. vlčata program v Muzeu hl.města Prahy - „Vyber si řemeslo“ (dům U zlatého prstenu Praha 1) / rysi – Národní muzeum filmu (program o historii filmu) – oběd s sebou obě skupiny, sraz ve škole


Badatelské čtvrtky : téma na měsíc – ŽIVLY KOLEM NÁS

Další akce:
• pátek 17.2. odpolední ,,deskovky“ pro děti – otevřený prostor pro všechny milovníky deskových her, od 14 – 16.30hod
• středa 22.2. v 18.30 online schůzky rodičů – co nás čeká v druhém pololetí
• čtvrtek 23.2. ,,Podvečer pro rodiče“ od 17.30hod – pozornost tentokrát zaměříme na Hejného principy a metody ve výuce matematiky – na jakém základu staví, jak fungují matematická prostředí, jak být dětem ku pomoci?….praktické tipy pro rodiče, vede Pavla Tichá
• sobota 25.2. Čištění budek v Čimickém háji od 10hod – zájemci hlaste se organizátorům na info@vedomy-dotek.cz

Leden 2023

 • 3.1. přivítání nového roku 2023 + odpolední hudební klubové setkání v EDU pro zájemce(od 16.30hod) 
 • 10.1. sportovní den - bruslení na Ládví
 • 17.1. Síla semínek(vlčata)/ Výtvarná dílna(rysi) - různé zajímavé techniky, práce s barvou - ve škole
 • 23.1. podvečer pro rodiče s tématem "Výstupy na 1.stupni ZŠ v návaznosti na RVP, mezipředmětové vztahy" od 17.15hod
 • 24.1. výstava Déčkosvět (vlčata) / Národní muzeum filmu (rysi)
 • 28.1. možnost účastnit se Tvořivé dílny na Sedmičce - Nicky a Věra, příběh dobra - 10 - 13.30hod, pro děti
 • 31.1. sportovní den - olympiáda - všichni
 • 2.2. předávání pololetního hodnocení + ohlédnutí za půlrokem, společná příprava oběda
 • pá 3.2.pololetní prázdniny
 • 6. - 10.2. jarní prázdniny Prahy 8

Prosinec

 • 5.12. - dopolední mikulášská stezka v lese (připravují rádci)
 • 6.12. - návštěva domova seniorů(Praha 8) všichni  + klubové odpolední setkání Mezi tóny v Rudolfinu od 16.30 (pro rodiče a děti) + spaní ve škole pro dětské účastníky setkání 
 • 9.12. dopolední bruslení (všichni)
 • 13.12. "Baroko není hezké jen na oko"(rysi)v centru Prahy/ adventní zvyky a tradice(vlčata)ve škole
 • 14.12. pololetní přezkoušení ve škole (od 12.30hod) s Juditou Kapicovou
 • 16.12. předvánoční jarmark na statku v Bohnicích pro rodiče a přátele i veřejnost, od 16hod
 • 20.12.procházka Prahou a návštěva betlémů (všichni)
 • 21.12. vánoční nadílka a setkání u stromečku pro děti - všichni průvodci ve škole
 • 22.12. - 2.1. vánoční prázdniny

LISTOPAD

 • út 1.11. program "Vzpomínka na zemřelé" (Rysi) - pedagogické centrum Praha 1/ "dušičkové" vyrábění(vlčata)ve škole s Pavlou P. - oběd ve škole všichni
 • 7.11. - 11.11. individuální konzultace dle domluvy (2. - 4.ročník)
 • út 8.11. Výprava do Prahy "Za renesančními památkami"(Rysi) - oběd s sebou/Ovocný den - zpracovávání a sušení(vlčata ve škole)- připravují Lamačovi - oběd ve škole
 • 14.11.(pondělí) návštěva divadla Ponec - interaktivní představení  "Škatulení", návrat na oběd
 • 15.11. ,,Rysí stezkou" - všichni ve škole (připravuje Míša s Verčou) - oběd ve škole
 • 17.11.státní svátek + pátek 18.11.školní volno
 • 22.11. zeleninový den(vlčata ve škole s Martinou a Pavlou P.)/ "Boj za svobodu" - Kobyliská střelnice a okolí (Rysi s P.T.)
 • 29.11.vyrábění na předvánoční jarmark - dílny - pomoc rodičů vítána(všichni ve škole)

AKCE PRO RODINY A RODIČE:

1.11. Klubové setkání "Mezi tóny" pro rodiče a děti v EDU oddělení v nových prostorách Rudolfina od 16.30hod (vstup volný) - vždy 1.úterý v měsíci

24.11. PODVEČER PRO RODIČE - cyklus "Pozornost a soustředění" - hostem bude pedagog a ředitel Gymnázia Přírodní škola František Tichý, od 17.30hod na Zahradě

ŘÍJEN

úterý 4.10. Klubové setkání "Mezi tóny" pro rodiče a děti v EDU oddělení Rudolfina od 16.30hod (vstup volný) - vždy 1.úterý v měsíci

sobota 8.10. Odpoledne "Dobré mysli" na Zahradě - hry a smyslové hádanky, moštování od 15hodin pro rodiny

čtvrtek 13. 10. PODVEČER PRO RODIČE - cyklus "Pozornost a soustředění" - hostem bude speciální pedagožka S.Šimková, od 17.30hod na Zahradě

čtvrtek 20.10. schůzka rodičů : v 17hod - 1.ročník, v 18hod - 5.ročník ve škole

PROJEKTOVÉ DNY

4/10 - GLAZOVÁNÍ KERAMIKY v Salesiánském středisku( RYSI) / HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE (VLČATA) - PROGRAM O LOVCI ORIONOVI - sraz v 8.30hod ve škole , oběd ve škole všichni

11/10 - GLAZOVÁNÍ KERAMIKY VLČATA/ RYSI HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE- PROGRAM BÁJE O PERSEOVI (10.45HOD) - sraz ve škole, oběd také ve škole

18/10 - SPORTOVNÍ DEN NA PÍSKU - BEACHKLUB LÁDVÍ - všichni společně - sraz i oběd ve škole

25/10 - Skryté příběhy "Skautský kurýr" - Staré město (RYSI)/ Vlčata Národní muzeum - Program O pejskovi a kočičce v muzeu(svátek 28.října + státní symboly) - oběd s sebou všichni, sraz ve škole v 8.30hod

BADATELSKÉ ČTVRTKY:

TÉMA MĚSÍCE:

DROBNÍ ŽIVOČICHOVÉ V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH + ZKOUMÁNÍ BIODIVERZITYS vděčností,že se opět můžeme potkat,jsme společně zakončili tento náročný školní rok lesní slavností,při které jsme mezi sebe přivítali všechny prvňáčky a ocenili celoroční snažení většiny dětí. Někteří se tak mohli stát,,patrony,, novým členům společenství. Počasí nám přálo a les,který je naším hlavním,,domovem,, během celého roku,poskytl...

Již dvakrát jsme strávili krásné dny v jurtách na pomezí jižních Čech. Příroda stále nabízí úžasné možnosti, a tak nás čeká další pobyt hned na začátku nového roku.
Nic se nevyrovná hvězdné obloze nad hlavou,noci plné zvuků, rozkvetlé louce a rybníku se žábami a hmyzáky.

Během doby, kdy jsme byli nuceni kvůli epidemiologické situaci zůstat doma, jsme se několikrát potkali v online prostoru s našimi prarodiči, kterým se stýskalo po kontaktu i společenských aktivitách nebo byli za hranicemi a nemohli za námi cestovat. Děti si připravily písničky, příběhy, vtipy, hádanky i ukázku obrázků a další výtvory. Zjistili...