Další odkazy

Spřátelené organizace a zajímavé odkazy na weby

Ondřej Tichý

hudební pedagogika, umělecké a hudební projekty, individuální výuka

www.ondrejtichy.eu

Salesiánské středisko Kobylisy

www..strediskokobylisy.cz

Volnočasové aktivity, přátelské prostředí otevřené všem, kroužky, venkovní oratoř

Výchova ke ctnostem

Výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti pomocí karet ctností a různých aktivit.

https://vychovakectnostem.cz/

Badatelsky orientovaná výuka

Rozvoj kritického myšlení pomocí badatelských aktivit, cílem je,přijít věci na kloub" a nepřestat se ptát.....

www.badatele.cz


hnutí Tereza

www.terezanet.cz

Vzdělávací centrum ekologické výchovy.

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.
   

Zajímavé výukové pomůcky

Pomůcky pro český jazyk, Hejného matematiku, chytré stavebnice i další logické hry.

www.didactive.cz