Dobromysl

Komunitní škola u Ďáblického háje

Během března se nám podařilo umístit informační cedule na náš patronát.

Kdo jsme?

Jsme skupina dětí - domškoláků od 1. - 5.třídy, kterou vedou zkušení pedagogové a lektoři. Jsme malá komunita průvodců, dětí a jejich rodičů, kteří jsou rádi venku a společně tvoří a objevují.  Zázemí máme v Praze Chabrech, nedaleko od Ďáblického háje. Docházka může být každodenní nebo navštěvujeme tzv. projektové dny a ostatní dny se učíme s rodiči doma.  více o škole 

Jaké hodnoty a principy jsou pro naši práci důležité?

 • prožitkové učení a intuitivní pedagogika
 • učení venku a skrze činnosti a rozmanité pomůcky; názorné učení, kde děti jsou aktivními účastníky učebního procesu
 • hodnotová výchova (křesťanské hodnoty, výchova ke ctnostem) a demokratické principy (řešení konfliktů, rozhodování, kooperace aj.)
 • všestranný rozvoj každého dítěte (nejen intelekt, ale také dovednosti, schopnosti, soft skills i fyzická odolnost) a osobní přístup (podpora silných stránek i talentu, otevřená a rovnocenná komunikace s dětmi)
 • učení skrze umění, rozvoj tvořivosti i originality
 • badatelská výuka a enviromentální vzdělávání

Do jakých projektů jsme zapojeni?

 • Učení venku -  venku se učíme téměř každodenně, jde o činnostní, prožitkové a projektové učení, jehož iniciátorem je sdružení Tereza - ucimesevenku.cz 
 • Historie na vlastní kůži - letos nás čeká cyklus "Po stopách slavných osobností " a "Otisky města" - v tematicky zaměřených procházkách a úkolech v centru Prahy si děti ,,osahají ,,historii na vlastní kůži, mladší skupina bude prozkoumávat město různými smysly, starší se vydají nazpět v čase
 • BOV - badatelsky orientovaná výuka -zkoumání přírody i našeho okolí badatelskou metodou - www.badatele.cz
 • Patronáty - projekt Skautského institutu, který nám umožní podílet se lépe na péči o naše okolí a krajinu kolem nás s podporou odborníků
 • celoroční projekt ,,Hudbou k sobě,, - hudební projekt pro školy, ve spolupráci s EDU oddělením České filharmonie na půdě Rudolfina, setkání s muzikanty i dalšími kamarády z různých ZŠ i klubová setkání rodin 
 • Výchova ke ctnostem - výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně - www.vychovakectnostem.cz 


,,Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš."
,,Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody"  

  (A.Einstein)

Nejčastější dotazy

Dostávají děti známky?                                                 Jak je to s dalšími jazyky?

Jak to bude s domácími úkoly?                                Jak to je se sportovními aktivitami?

Rychlý kontakt

Komunitní škola Dobromysl

centrum Zahrada pod Ďáblickým hájem,

 U Větrolamu, Praha 8 Chabry

Mgr. Pavla Tichá

ticha.pavka@seznam.cz

+420 723 741 749