Novinky 

Krásný 17.listopad!

23.11. od 18.30 srdečně zveme na další Podvečer pro rodiče,tentokrát na téma Výchova ke ctnostem v rodině,zájemci hlaste se na email:ticha.pavka@seznam.cz 


Projekt "Patronáty" pokračuje i letos. V létě se u hvězdárny pásly kozy a ovce,bylo tedy potřeba vysbírat jejich trus a při  té příležitosti i mnoho odpadků.
Přírodní hnojení jsme použili k novým ovocným stromům. Díky velkým i malým pomocníkům.

Jaké práce se dělaly loni?

  • čištění od náletových rostlin a keřů
  • výsadba 3 ovocných stromů - původní staré odrůdy jabloní
  • seznam návrhů na zlepšení biodiverzity místa
  • umístění vlastnoručně vyrobených budek
  • výsadba 100ks rostlin
  • mapování nočních živočichů
  • plánujeme ještě umístit škvorníky a hmyzí domečky, vytvořit ještěrkoviště

Co znamená projekt Patronáty?

Jde o projekt Skautského institutu Patronáty, který se zaměřuje na péči o různorodé lokality, máme  možnost převzít patronát nad kouskem světa a smysluplně o něj pečovat. Dobromysl dostala na starost oblast kolem hvězdárny Ďáblice, v září jsme se zde setkali se zástupcem z Magistrátu(vlastník pozemku) a také místním odborníkem - botanikem Tomášem Frantíkem. Oba nás seznámili s tím, co je potřeba v dané lokalitě dělat a předložili některé návrhy, jak bychom se o místo mohli starat.