Novinky 

POZOR POZOR Blíží se naše účast na Badatelské konferenci - historicky 1.účast naší komunitní školy Dobromysl!

S jakým tématem se konference účastníme : SVĚTELNÝ SMOG A JEHO VLIV NA  ŽIVOČICHY

Co jsme zatím podnikli:

 1. vytvořili si hypotézu
 2. shromáždili materiál a podklady pro výzkum
 3. zkoumali a dokumentovali živočichy na 4 různých lokalitách (Troja(ulice), Ďáblický háj(les), hvězdárna(skalky), Lipno(divočina)
 4. připravili podklady pro prezentaci
 5. sestavili prezentaci a odeslali ji organizátorům

Co nás čeká?

25.5. budeme naše výsledky prezentovat před odbornou porotou, držte Kryštofovi, Damiánovi, Anetce a Verče palce!

26.5. zúčastníme se zajímavých workshopů, které připravila pro badatele Univerzita Karlova


Projekt "Patronáty" pokračuje - co jsme všechno na místě zvládli ?

 • čištění od náletových rostlin a keřů
 • výsadba 3 ovocných stromů - původní staré odrůdy jabloní
 • seznam návrhů na zlepšení biodiverzity místa
 • umístění vlastnoručně vyrobených budek
 • výsadba 100ks rostlin
 • mapování nočních živočichů
 • plánujeme ještě umístit škvorníky a hmyzí domečky, vytvořit ještěrkoviště

Co znamená projekt Patronáty?

Jde o projekt Skautského institutu Patronáty, který se zaměřuje na péči o různorodé lokality, máme  možnost převzít patronát nad kouskem světa a smysluplně o něj pečovat. Dobromysl dostala na starost oblast kolem hvězdárny Ďáblice, v září jsme se zde setkali se zástupcem z Magistrátu(vlastník pozemku) a také místním odborníkem - botanikem Tomášem Frantíkem. Oba nás seznámili s tím, co je potřeba v dané lokalitě dělat a předložili některé návrhy, jak bychom se o místo mohli starat.